blank

  

 blank

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

 

 

 
 
Jalostuksen tavoiteohjelma, Chow Chow

Liitteet: 
Liite 1 - Rotumääritelmän tulkintaa
Liite 2 - Mikä on BLUP-indeksi?
Liite 3 - Kennelliiton yleinen jalostusstrategia
Liite 4 - RKO

 

 

 

© 2008  ChowChow ry - Trival Oy